WinningLeads.co.il

תנאי שימוש

כללי

מקיף שירותי אינטרנט בע"מ ("החברה") שמחה על שבחרת לגלוש באתר זה ומקווה שתפיק את המייטב משימושך בו. בטרם השימוש בשירותי האתר הינך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש המפורטים להלן. מטעמי נוחות תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר, אך כמובן מתייחסים באופן זהה גם לנשים.

ליצירת קשר עימנו בכל עניין ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת: marketing at winningleads.co.il.

תוכן

התכנים באתר הינם תכנים מקוריים או תכנים שמקורם בצדדים שלישיים.

החברה עושה מאמצים שהמידע יהיה מדויק. עם זאת איננו יכולים להבטיח כי המידע עדכני, מלא ומדויק. ייתכנו שיבושים, אי דיוקים וטעויות. מובהר בזאת, כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק עקיף ו/או ישיר שיגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש בתכני האתר ו/או בשירותי האתר האחרים. במידה שמצאת אי דיוקים כאמור, נודה על הסבת תשומת ליבנו לכך.

על המשתמש לפנות למקורות נוספים, מלבד אתר זה, בטרם ביצוע פעולה העלולה להביא לפגיעה כלכלית כלשהי.

באתר קיימים תכנים שמקורם בצדדים שלישיים, לרבות תכנים פרסומיים וקישוריות (Link).

הגולש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שהחברה אינה אחראית על תכנים של צדדים שלישיים, לרבות לעניין זכויות יוצרים, לשון הרע, הוצאת דיבה, פגיעה בפרטיות ואמינות המידע על התכנים האמורים.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

כל הזכויות שמורות. אין להעתיק, לתרגם, לאחסן, לשדר, לפרסם או להפיץ בכל אמצעי, כל חלק מן החומר המוצג באתר זה.

פירסום

המשתמש מסכים שהחברה תכלול פרסום מכל סוג (באנרים, כתבות פרסומיות ועוד) באתר זה.

המשתמש מסכים בזאת שהחברה תהיה זכאית לשלוח מעת לעת חומר פירסומי לגולשים אשר מילאו את פרטיהם באתר באמצעי כלשהו (מילוי טופס באתר, משלוח מייל לאתר וכו').

תקלות אבטחת מידע

המשתמש מצהיר כי ידוע לו שיתכנו נסיבות, בין שבשליטת החברה ובין שלא בשליטתה, לרבות נפילת שרתים, הפסקות חשמל, האקרים, טעויות אנוש וכו' בהן יאבד מידע ו/או יוצג מידע חלקי ו/או מוטעה ו/או לא תתאפשר הגלישה באתר ו/או ילקחו פרטים שנמסרו על ידו באתר, וכל תקלה אפשרית אחרת.

פרטיות

הפרטים שנמסרו על ידי הגולש באתר יאוחסנו במאגר המידע של החברה.

אתרי החברה מאובטחים בהתאם למקובל. עם זאת, אין החברה יכולה למנוע לחלוטין כניסת לא מורשים למאגר המידע והגולש מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בעניין זה.

החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים המאוחסנים במאגר המידע לצורך הפעולות הבאות, והגולש מתיר לה לעשות פעולות אלו:

שליחת דואר אלקטרוני לגולש (כולל חומר פרסומי). הגולש יהא רשאי לבקש להסירו משירות זה.

שליחת הפרטים לגופים המספקים את השירות / מוצר בו התעניין הגולש באתר.