WinningLeads.co.il

ניהול תיקי השקעות

ניהול תיקי השקעות - כאן הכוונה פתיחת חשבון באחד מבתי ההשקעות אשר מתאימים לך השקעה על פי צרכיך. לחלק מבתי ההשקעות קיימת תוכנת מחשב שבאמצעות מענה על מספר שאלות מרכיבות פרופיל למשקיע לפיו מתאימים את ניירות הערך שירכיבו את התיק (איזה מניות, אג"חים תעודות סל קרנות נאמנות וכו').

בהתאם לפרופיל האמור ועל פי המלצות האנליסטים של בית ההשקעות מנהל התיק מרכיב למשקיע תיק מניות, מבקר את ביצועיו ומשנה את הרכב התיק מעת לעת לפי המצלות האנליסטים ו/או דרישת המשקיע.

באמצעות ניהול תיקי השקעות באחד מבתי ההשקעות למעשה מקבלים עצות מומחה ועדיין אופי תיק ההשקעות (מבחינת סיכון למשל) נקבע על ידי המשקיע. לפיכך, רמת הסיכון של אפיק זה תלויה במשקיע עצמו אך הינה נעשית באמצעות מנהל תיקים מקצועי, דבר שיכול להפחית את הסיכון לו חשוף משקיע בלתי מנוסה לו היה מרכיב לעצמו תיק השקעות.

תמורת הניסיון והנוחות שבמנהל השקעות משלמים עמלות שונות לבית ההשקעות. לפני שבוחרים מנהל תיק מומלץ לערוך סקר בין בתי ההשקעות ולבחון את מנהליהם וביצועיהם לאורך זמן.

השקעות מאמרים נוספים עבור ניהול תיקי השקעות: