WinningLeads.co.il

השקעה בפקדון מובנה (סטרקצ'ר)

השקעה בפיקדון מובנה (סטרקצ'ר) (Structured Notes) - פיקדון מובנה או סטרקצ'ר הינו מכשיר פיננסי (בדומה לתעודת סל) המאפשר למשקיע לגוון את השקעותיו אך כאן ההבדל העיקרי הוא השקעה זו נעשית מבלי לסכן את קרן ההשקעה (הסכום הנומינלי שהפקיד המשקיע בפיקדון).

למעשה מדובר במוצר של המערכת הבנקאית, המאפשר למשקיעים להשקיע במניות מבורסות העולם, מטבעות חוץ וכו' וליהנות מרווחים, אם יש כאלה, בעוד הם שומרים על שקט נפשי בידיעה שבמקרה הגרוע ביותר יקבלו את סכום השקעתם ההתחלתי חזרה.

החיסרון במכשיר פיננסי זה הוא שבמקרה ולא נהנינו מרווחים נקבל את סכום השקעתנו הנומינאלי בלבד, בעוד שבפיקדונות אחרים, כדוגמת הפיקדון השקלי, יכולים היינו להרוויח ריבית מסויימת והצמדה. אפיק השקעות זה נחשב בטוח יחסית, וזאת, כאמור, מפני שקרן ההשקעה מובטחת.

השקעות מאמרים נוספים עבור ניהול תיקי השקעות: