WinningLeads.co.il

קופות גמל והטבות מס

קופות גמל הן תוכניות חיסכון ארוכות טווח שתפקידן לצבור כספים לקראת גיל פרישה. קופות גמל מנוהלות בבית השקעות או אצל חברות ביטוח, והן מיועדות לשכירים ועצמאיים כאחד. המדינה מעוניינת לעודד שימוש בקופות גמל ולכן היא מעניקה הטבות מס לבוחרים באפיק השקעה זה. הטבות מס עבור קופות גמל משתנות בהתאם לסוג החיסכון:

קופות גמל והטבות מס עבור עמית שכיר כאשר העמית (כינוי לאדם המשתמש בקופות גמל) מבצע הפקדה בקופת גמל הוא זוכה לזיכוי מס מהמדינה. התהליך פשוט ביותר – העובד יפריש ממשכורתו 5% לטובת חיסכון בקופת גמל אותה בחר, ועבור 25% מתוך אותם 5% שהפקיד יקבל השכיר החזר בתצורת הפחתת מס (בהתאם למדרגת המס באותו חודש).

קיימת תקרת הפקדה של עד 7% מההכנסה המזכה. ניתן כמובן להפקיד מעבר לתקרה, אך לא תינתן הטבת מס נוספת. כמו כן, חלקו של המעביד שהופקד גם הוא בקופת הגמל לא יחוייב במס בידי העובד השכיר, כיוון שהפקדה זו מוכרת כהוצאה מוכרת לצורכי מס.

העמית יכול להשתמש בכספי חיסכון קופת הגמל שישה חודשים ממועד פרישתו, או בהגיעו לגיל 60. ישנם מצבים נוספים בהם ניתן לממש את כספי החיסכון עם הטבת המס, על מנת לקבל פירוט נוסף בעניין זה יש לפנות למשרד השומה באזור מגוריכם. על מנת להנות מהטבת המס, המעביד ינכה חלק ממשכורתו של השכיר ויעבירו לחיסכון בקופת גמל. הטבת המס לעובד ניתנת ע"י הפחתת תשלומי המס שהוא נדרש לשלם.

קופות גמל והטבות מס עבור עמית עצמאי כאשר עמית עצמאי מבצע הפקדה בקופת גמל הוא זוכה להטבת מס מטעם המדינה. תנאי הטבת המס לעמית עצמאי זהים לתנאי הטבת המש של עמית שכיר: מתוך 5% הפקדה בקופת הגמל, יקבל העמית 25% החזר, כאשר הניכוי לא יעלה על סכום של 7% מההכנסה המזכה ניתן למשוך את כספי חיסכון קופת הגמל ע"י העובד העצמאי בתום 15 שנים ממועד ההפקדה הראשון, או אם מלאו לעמית 60 שנים (וחלפו 5 שנים ממועד ההפקדה הראשון). כמו כן, ישנם מצבים ספציפים בהם ניתן למשוך את הכסף בפטור ממס. לקבלת מידע נוסף פנו למשרד השומה באזור מגוריכם.

לסיכום, בטרם תבחרו קופת גמל אנו ממליצים לערוך השוואת מחירים מקיפה בכדי לבדוק היטב שכספכם אכן נמצא בידיים טובות. אנו באתר WinningLeads מאפשרים לכם לקבל 4 הצעות עבור קופות גמל, בחינם וללא התחייבות. מלאו את הטופס המצורף, ונציגי בתי ההשקעות וחברות הביטוח ייצרו עמכם קשר עוד היום.

קופת גמל מאמרים נוספים עבור קופות גמל: