WinningLeads.co.il

מהן קופות גמל

קופות גמל הוא שמם של תוכניות חיסכון ארוכות טווח, המנוהלות בבתי השקעות ותפקידן לצבור כספים לקראת פרישה. קופות גמל הינן גוף פיננסי אשר מיועד לשכירים ועצמאיים כאחד, ומאושר ע"י משרד האוצר. תהליך השקעת הכספים הינו פשוט ביותר – הלקוח בוחר קופת גמל ומחליט כמה כסף ברצונו להפריש על בסיס חודשי, לכל אורך תקופת החיסכון.

האדם שמשקיע בקופת גמל מכונה עמית. עמית יכול להיות חוסך שכיר שתשלומיו לקופת הגמל מופקדים ע"י מעסיקו, או עצמאי המצטרף לקופת גמל ללא קשר למקום עבודתו. המדינה מבקשת לעודד חיסכון באמצעות קופות גמל, ולשם כך היא מעניקה הטבת מס בשיעור של 35% לבוחרים באפיק השקעה זה. בית ההשקעות גובה עמלה קבועה בשיעור של עד 2% לשנה.

קופות גמל משמשות כחיסכון סגור לתקופה ארוכה (לרוב עד גיל פרישה) שלאחריה יקבל הלקוח את כספי החיסכון. במקרה של פטירה, בית ההשקעות יעביר את הכספים לידי המוטב.

כספי קופת הגמל מושקעים בבורסה ובשוק ההון ע"י בית ההשקעות. בדומה לניהול תיק השקעות, גם כאן גלום אלמנט של סיכון ביחס הסיכוי לתשואה. הלקוח מתייעץ עם יועץ השקעות והשניים מסכמים את רף הסיכון וקובעים מדיניות השקעה. מדיניות השקעה מגדירה את רמת הסיכון באמצעות חלוקת הכספים והשקעתם במניות ואגרות חוב, כאשר השקעה באג"ח לרוב נחשבת בטוחה יותר.

מומלץ לערוך השוואה מקיפה בין בתי ההשקעות השונים, ולבדוק היטב אלו תוכניות חיסכון הן מציעות. אתר WinningLeads מאפשר לכם לקבל הצעות מבתי השקעות מובילים עבור קופות גמל, בחינם וללא התחייבות. מלאו את הטופס המצורף ונציגי בתי ההשקעות ייצרו עמכם קשר עוד היום.

קופות גמל מאמרים נוספים עבור קופות גמל: